En vacances au ski

Undervisningsforløbet En vacances au ski tager udgangspunkt i Pierre fra Paris og hans familie, der hvert år tager på skiferie. Den danske elev bliver opfordret til at tage med, og vi følger ham og Pierre i forskellige genkendelige situationer.

De forskellige sproglige aktiviteter kredser om enkle områder, der er kendte for eleverne – præsentation, talord og farver, men krydres med et motiverende tema, nemlig skiferien. Eleverne lærer derfor ord og vendinger for skiudstyr og vinteraktiviteter.

Mange elever vil have været på skiferie før – måske endda i Frankrig – og de vil derfor medbringe en del forhåndsviden, som er vigtig at italesætte. Det er en god idé at opfordre eleverne til at medbringe souvenirs fra skiferien og fortælle om dem.

Organisationsformerne er meget varierede: der veksles mellem individuelle opgaver, pararbejde og gruppearbejde. Hele klassen arbejder ofte sammen i tekstforståelsesfasen, og i de indbyggede Cooperative Learning-strukturer indgår desuden også ofte bevægelse.

Forløbet består af fem dele og et projekt. Arbejder man med alle dele af forløbet tager det ca. 8-10 lektioner.