Årsplaner for skoleåret 2018/2019 skal findes i de nye portaler.

Læs mere her.

Årsplan 7. klasse

skoleåret 2017/2018

Gekko-fransk er ikke et fuldtdækkende materiale til franskundervisningen, men fungerer som et digitalt supplement til et grundbogsmateriale.

Årsplanen til 7. klasse præsenterer dog en samlet plan for året, hvor en række forskellige elementer er angivet i en rækkefølge, der tager hensyn til progressionen i deres sværhedsgrad og sammenhængen mellem de berørte temaer. Nogle af elementerne fungerer som et supplement, men forløbene (Thèmes) kan typisk dække de angivne antal uger.

Årsplanen er sammensat af elementer fra Gekko-fransk: Thèmes, Bibliothèque, Culture og Grammaire. Desuden inddrages bøger fra Superreaders og grammatikvideoer fra ReStudy.

De angivne antal timer er vejledende.

Uge 33-34: Adjektiver

Lektioner

1-2

Varighed

2 uger

Adjektiver

Opgaver i adjektivers placering i forhold til substantivet, og i at bøje regelmæssige og uregelmæssige adjektiver. Se eventuelt videoen om adjektivers bøjning og placering fra ReStudy. Kan være en god forberedelse til Vive les animaux ! hvor eleverne skal arbejde med at beskrive dyr med adjektiver.

Ressourcer:

Adjektiver – Grammaire

Adjektiver – ReStudy

Uge 35-39: Vive les animaux !

Lektioner

12-16

Varighed

3-4 uger

Vive les animaux !

Forløbet Vive les animaux ! tager udgangspunkt i temaet ”Dyr” og lægger både op til at eleverne øver deres ordforråd gennem en række spil, at de stifter bekendtskab med en fransk zoologisk have og en fransk forfatter, samt at de selv producerer en række skriftlige produkter: korte beskrivelser, digte, fagkort og til sidst en mundtlig præsentation.

Uge 40: Substantiver

Lektioner

1

Varighed

1 uge

Substantiver

Lav opgaverne i Grammaire der træner ental og flertal i substantiver.

Uge 41-43: Verber 1. bøjning

Lektioner

5-6

Varighed

2 uger

Verber 1. bøjning

Introducer verbernes bøjning, og de tre forskellige bøjningsmønstre. Start med 1. bøjning.

Se videoen om 1.bøjning og lav opgaverne i Grammaire, der træner 1. bøjningsverber.

Ressourcer:

Verber – Grammaire

1. bøjning – ReStudy

Uge 44-47: C'est la fête !

Lektioner

1-2

Varighed

2 uger

C’est la fête !

Forløbet C’est la fête ! handler om traditioner omkring franske mærkedage og højtider. Dette emne er oplagt op mod jul.

Uge 48: Artikler

Lektioner

1-2

Varighed

2 uger

Artikler

Lav opgaverne i Grammaire der træner brug af ubestemt og bestemt artikel.

Uge 49-50: Verber 2. bøjning

Lektioner

5-6

Varighed

2 uger

Verber 2. bøjning

Repeter verbernes bøjning og de tre forskellige bøjningsmønstre. Introducer eleverne for 2. bøjning.

Se videoen om 2.bøjning og lav opgaverne i Grammaire der træner 2. bøjningsverber.

Uge 2-5: La boule de neige

Lektioner

7-9

Varighed

2 uger

La boule de neige  – UNDER UDARBEJDELSE

Forløbet bygger på en tegneserie, der kan læses på to niveauer. Der er tale om et lille mysterie om, hvem der har knust en rude i en sneboldkamp på en skole. Eleverne arbejder med ord for tøj, ting og vejr, der har med vinter at gøre. De øver sig i at finde informationer i en tekst og i at spørge og svare på, hvad klokken er.

Uge 6: Verber 3. bøjning

Lektioner

2-3

Varighed

2 uger

Verber 3. bøjning

Repeter verbernes bøjning og de tre forskellige bøjningsmønstre. Introducer eleverne for 3. bøjning.

Se videoen om 3.bøjning og lav opgaverne i Grammaire der træner 3. bøjningsverber.

Uge 8: Être

Lektioner

1-2

Varighed

2 uger

Être

Introducer eller repeter bøjningen af Être. Repeter eventuelt adjektivernes bøjning, og lav beskrivende sætninger.

Ressourcer:

Être – Grammaire

Uge 9-12: Radio Mystère

Lektioner

7-9

Varighed

4 uger

Radio mystère

En letlæst bog på ca. 26 sider med tekst, med et vokabular på ca. 300 ord. I slutningen af bogen er der 5 sider med læseforståelsesopgaver.

SuperReaders

Uge 13: Avoir

Lektioner

1-2

Varighed

2 uger

Avoir

Introducer eller repeter bøjningen af Avoir, som opvarmning til arbejdet med Passé Composé.

Ressourcer:

Avoir – Grammaire

Uge 14-16: Passé Composé

Lektioner

1-2

Varighed

2 uger

Passé Composé

Introducer eleverne for Passé Composé som et værktøj til at udtrykke noget i datid. Se videoen fra ReStudy om Passé Composé, og arbejd med opgaverne i Gekko-Fransk.

Ressourcer:

Passé Composé – Grammaire

Uge 17-19: La Tour Eiffel + Les Champs-Élysées

Lektioner

7-9

Varighed

2 uger

La Tour Eiffel + Les Champs-Élysées

Lav opgave-siderne om La Tour Eiffel og Les Champs-Élysées. Eleverne lytter til og læser tekster om de to lokaliteter, træner ord og udtryk for at købe billetter (La Tour Eiffel) og tale om vejret samt købe tøj (Les Champs-Élysées).

Det er oplagt at lytte til Aux Champs-Élysées, samt at gå på opdagelse i Eiffeltårnet.

Uge 19-22: Futur Proche - Hvad skal du lave i din sommerferie?

Lektioner

1-2

Varighed

2 uger

Futur Proche

Introducer eleverne for Futur Proche som et værktøj til at sige, hvad der skal ske i den nære fremtid. Se videoen fra ReStudy om Futur Proche, og arbejd med opgaverne i Gekko-Fransk.

Afslut eventuelt året med en lille skriftlig aflevering om, hvad eleverne skal lave i sommerferien, hvor de får mulighed for at anvende Futur Proche.

Ressourcer:

Futur Proche – Grammaire

Futur Proche – ReStudy