Årsplaner for skoleåret 2018/2019 skal findes i de nye portaler.

Læs mere her.

Årsplan 8. klasse – 2016/2017

Gekko-fransk fungerer optimalt som et digitalt supplement til et grundbogsmateriale.

Årsplanen til 8. klasse præsenterer dog en samlet plan for året, hvor en række forskellige elementer er angivet i en rækkefølge, der tager hensyn til progressionen i deres sværhedsgrad og sammenhængen mellem de berørte temaer. Nogle af elementerne fungerer som et supplement, men forløbene (Thèmes) kan typisk dække de angivne antal uger.

Årsplanen er sammensat af elementer fra Gekko-fransk: Thèmes, Bibliothèque, Culture og Grammaire. Desuden inddrages bøger fra Superreaders og grammatikvideoer fra ReStudyEleverne arbejder også med prøvesættene i Onlineprøver, som forbereder dem til den skriftlige prøve i 9. klasse.

De angivne antal timer er vejledende.

Uge 33-36: Intouchables

Lektioner

12-16

Varighed

3-4 uger

Intouchables

Forløbet handler om filmen Intouchables. Eleverne lærer hovedpersonerne at kende, at fortælle om film og udtrykke deres mening om en film. De får også indsigt i historien bag filmen. Selve filmen er ikke på portalen, men kan ses på Filmstriben.dk.

Uge 37-38: Deux acteurs français

Lektioner

2-3

Varighed

1 uge

Bibliothèque: Tekster om skuespillere

Følg Intouchables op med teksterne om skuespillere, fx Audrey Tautou eller Omar Sy i Bibliothèque. Eleverne kan fx vælge en af personerne med henblik på at lave en mundtlig præsentation ud fra stikord.

Uge 39-41: Superreaders: Parce que je t’aime

Lektioner

4-5

Varighed

2-3 uger

Superreaders: Parce que je t’aime

Læs historien om Bruno, der er 15 år gammel og elsker at spille onlinespil. Han er dog også ret vild med piger. Vil han mon finde sit livs kærlighed på nettet? Historien er på ca. 44 sider med et vokabular på ca. 850 ord. I slutningen af bogen er der læseforståelsesopgaver.

Uge 43-45: Tout le monde aimait Danièle

Lektioner

7-10

Varighed

3-4 uger

Tout le monde aimait Danièle

Et krimi-forløb, hvor eleven skal løse en mordgåde. Forløbet er opbygget på en anden måde end de øvrige forløb i Gekko-fransk. Eleven bliver styret igennem nogle faser, og kan først gå til næste fase, når den første er fuldført – når eleven har svaret rigtigt og skrevet i sin rapport.

Forløbet tager udgangspunkt i en velkendt genre, nemlig krimien. Det giver mange forståelsesmæssige fordele, da eleven på forhånd ved meget om, hvad hun kan forvente sig.

Uge 46: En vacances en France

Lektioner

1-3

Varighed

1 uge

Gekko-fransk – Culture: Les châteaux + La belle nature

Lav opgave-siderne om Les châteaux og La belle nature. Eleverne lytter til og læser tekster om lokaliteterne, træner ord og udtryk for at præsentere et sted (Les châteaux) og tale om sin ferie (La belle nature).

Uge 47: Repetition af Aller og Futur Proche

Lektioner

2-3

Varighed

1 uge

Grammaire: Repetition af Aller og Futur Proche

Arbejd, evt. som repetition, med nævnte områder i Grammaire for at forberede eleverne på at tale om deres steder i Frankrig, de gerne vil rejse hen. De kan eventuelt finde på en tur til ét af Culture-stederne, og bruge Futur Proche til at beskrive turen.

Ressourcer:

Aller + Futur Proche– Grammaire

Futur Proche – ReStudy

Uge 48-50: La France historique

Lektioner

2-3

Varighed

1-2 uger

Culture: À Carcasonne + Au cimétière + La Grotte de Lascaux

Lav opgavesiderne om Carcasonne og den Amerikanske kirkegår i Normandiet, og suppler evt. med La Grotte de Lascaux, og få et historisk blik på Frankrig. Eleverne øver sig i at skrive postkort eller brev (À Carcassonne), og i at sige datoer og årstal og købe billetter (Au cimétière).

Uge 2-5: Est-ce que tu m’aimes ? (Maître Gims)

Lektioner

6-8

Varighed

2-3 uger

Est-ce que tu m’aimes ?

Kort forløb om sommerhittet anno 2016 Est-ce que tu m’aimes? Eleverne arbejder med sangen og metaforerne i sangen. De øver sig i at give udtryk for deres holdning om sangen og i at præsentere en sang og en kunstner.

Forløbet afsluttes med en elevpræsentation. Det kan være en god idé, at lade eleverne arbejde med teksterne fra næste emne (Vive la musique !), før de laver deres præsentation i Projet.

Uge 6-8: Vive la musique !

Lektioner

3-5

Varighed

2-3 uger

Gekko-fransk – Bibliothèque: Tekster om sangere og musikere

Følg Est-ce que tu m’aimes ? op med teksterne om musikere og sangere I Bibliothèque. Eleven kan fx vælge en af personerne med henblik på at lave en mundtlig præsentation ud fra stikord (find inspiration i fanen Projet i forløbet Est-ce que tu m’aimes ?). Det er oplagt at arbejde ofte med denne opgavetype i 8. klasse, så eleverne øver sig i at tale om et forberedt emne ud fra stikord.

Der er tekster om blandt andre: Édith Piaf, Maître Gims, Kendij Girac, Louane Emera og Stromae i Bibliothèque.

Uge 9-10: Superreaders: Catastrophe au camping...

Lektioner

3-4

Varighed

1-2 uger

Superreaders: Catastrophe au camping des Roses

Læs historien om Patrick og Erik, som er bedste venner indtil den dag hvor Marie ankommer til Camping de Roses. Men pludselig kommer stormvejret og situationen bliver dramatisk for de tre unge. Historien er på 30 sider med med et vokabular på ca. 300 ord. I slutningen af bogen er der læseforståelsesopgaver.

Uge 11-12: Onlineprøver – prøvesæt 1

Lektioner

3-4

Varighed

1-2 uger

Onlineprøver til Fransk FSA: Prøvesæt 1

Giv eleverne en forsmag på den skriftlige prøve efter 9. klasse. I kan evt. blot vælge at have fokus på dele af prøvesættet, som rummer opgaver i lytteforståelse, læseforståelse, sprog og sprogbrug og skriftlig fremstilling.

Uge 13-16: J’aime Paris !

Lektioner

3-8

Varighed

1-2 uger

Culture: Louvre, EuroDisney og Coco Chanel

Læs teksterne om Louvre og Disneyland Paris, og få et par eksempler på, hvad man kan se i Paris. Inddrag eller repeter evt. tekster og opgaver om La tour Eiffel og Les Champs-Élysées (omtalt i årsplanen for 7. klasse).

I arbejdet med Parisisk kultur er et lille mode-forløb oplagt. Læs teksten om Coco Chanel, og se eventuelt filmen Coco avant Chanel på Filmstriben.

Uge 17-18: Claude Monet

Lektioner

1-2

Varighed

1 uge

Bibliothèque: Claude Monet

Følg forløbet om Paris op med teksten om Monet. Eleverne kan øve sig i at beskrive et maleri ved at vælge et af de tre malerier, som teksten linker til.

Uge 19-20: Onlineprøver – prøvesæt 2

Lektioner

3-4

Varighed

1-2 uger

Onlineprøver til Fransk FSA: Prøvesæt 2

Giv eleverne en forsmag på den skriftlige prøve efter 9. klasse. I kan evt. blot vælge at have fokus på dele af prøvesættet, som rummer opgaver i lytteforståelse, læseforståelse, sprog og sprogbrug og skriftlig fremstilling.

Uge 21-22: Aller en vacances - Aller/faire + præpositioner

Lektioner

2-3

Varighed

1 uge

Grammaire: Verberne aller og faire + præpositioner og futur proche

Arbejd, evt. som repetition, med nævnte områder i Grammaire for at forberede eleverne på at tale om deres sommerferieplaner. Præpositioner bruger de blandt andet, når de skal sige, hvor de skal hen, og futur proche for at sige, hvad de skal lave.

Culture: Les Gorges du Verdon + Le parc national des Pyrénées + Le Mont Saint-Michel + La Dune du Pilat

Besøg nogle oplagte feriesteder i Frankrig, og lad eleverne præsentere deres foretrukne feriedestination.